Community

Στα πλαίσια της Εκστρατείας «Μιλάμε Ελληνικά τον Μάρτιο … και όχι μόνο» ανακοινώνουμε δύο πρωτοβουλίες του 2019

Metropolis, το παιχνίδι – Σεμινάριο Ελληνικής Γλώσσας

Tο Metropolis είναι μια εφαρμογή η οποία διατίθεται δωρεάν μέσω των κύριων ηλεκτρονικών διανομέων εφαρμογών (Apple – ApplePlay, Android – Google store, Windows – Microsoft Store).

Πρόκειται για ένα παιχνίδι που στοχεύει σε παιδιά διαφόρων ηλικιών, με σκοπό να διασκεδάσει και ταυτόχρονα να συμβάλει στην εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας.
Έχει δημιουργηθεί από τον Φώτιο Τσιούκλα, έναν 18χρονο επιτυχημένο επιχειρηματία και προγραμματιστή εφαρμογών και από τον Σάκη Ζαφειρόπουλο ΑΜ, εμπνευστή της Εκστρατείας «Μιλάμε Ελληνικά τον Μάρτιο … και όχι μόνο» και τον Χάρη Κουθουρίδη, τεχνικό Πληροφορικής, οι οποίοι έκαναν την έρευνα, προετοίμασαν το περιεχόμενο, παρήγαγαν τις ηχογραφήσεις του στούντιο και έλεγξαν την λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής.
Δύο νεαροί μαθητές της Ελληνικής γλώσσας, η Νεφέλη Κουθουρίδη (10 χρονών) και ο Γιώργος Σεμπελίδης (14 ετών) ηχογράφησαν τις φωνές τους στους «Χαρακτήρες» του παιχνιδιού. Ζητήθηκαν συμβουλές και υποστήριξη και από άλλους εθελοντές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην πρόσκλησή μας. Χωρίς αυτή την εκτεταμένη εθελοντική προσπάθεια, η εφαρμογή αυτή δεν θα ήταν δυνατή.
Η εκστρατεία «Μιλάμε Ελληνικά το Μάρτιο … και όχι μόνο» είναι ευγνώμων για τη γενναιόδωρη προσφορά του Φώτιου Τσιούκλα, αλλά και των άλλων συνεργατών που συνέβαλαν, έτσι ώστε να γίνει η πλήρης έκδοση του παιχνιδιού χωρίς πληρωμή, ως δώρο σε όλα τα παιδιά της Ελληνικής Διασποράς, αλλά και σε άλλα άτομα του κόσμου, που μαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα.
Για την παραγωγή ενός παιχνιδιού, όπως το Metropolis, απαιτούνται σημαντικά κεφάλαια, πολύς χρόνος και μια ομάδα προγραμματιστών, σχεδιαστών, φιλόλογων και άλλων ειδικών στη δημιουργία εφαρμογών.
Παρόλο που τόσο απαιτητικά παιχνίδια συνήθως χρεώνουν κάποια συνδρομή σε αυτούς που τα «κατεβάζουν», η αγάπη της διατήρησης και της προώθησης της Ελληνικής γλώσσας όσο το δυνατόν ευρύτερα, επέβαλε στους δημιουργούς αυτής της εφαρμογής να τη διαθέσουν δωρεάν μέσα στα πλαίσια της Εκστρατείας «Μιλάμε Ελληνικά τον Μάρτιο … και όχι μόνο».
Τα πράγματα που προσφέρονται δωρεάν, συνήθως θεωρούνται ως όχι τόσο σημαντικά ή χαμηλής ποιότητας. Αυτό, σίγουρα δεν συμβαίνει με το Metropolis. Είναι ένα παιχνίδι υψηλής ποιότητας που πρέπει να έχει κάθε ελληνική οικογένεια.
Χρειαζόμαστε την υποστήριξη των ΜΜΕ, σχολείων, καθηγητών, γονέων, παππούδων, φοιτητών και κοινοτικών οργανώσεων, που φροντίζουν να διατηρήσουν τη μητέρα όλων των γλωσσών ζωντανή στην Αυστραλία, να ενθαρρύνουν τη συχνή χρήση αυτής της εφαρμογής.
Θα ζητήσουμε την καλοπροαίρετη κριτική από όλους τους χρήστες, διότι πιστεύουμε ότι μόνο μέσω της αναθεώρησης και αξιολόγησης θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε και να διορθώσουμε τυχόν ατέλειες της εφαρμογής, αλλά και να δημιουργήσουμε νέες εφαρμογές.
Αναγνωρίζουμε ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας και μεταβίβασης της μητρικής μας γλώσσας στις μελλοντικές γενιές πρέπει να συμπληρωθούν και από άλλες στρατηγικές, πιο φιλικές και πιο προσιτές στα σημερινά παιδιά, τα οποία με την πρόσφατη τεχνολογία έχουν γίνει αδιαχώριστα από τις «έξυπνες συσκευ-ές» τους.
Μπορείτε να «κατεβάσετε» την εφαρμο-γή δωρεάν, αναζητώντας τη λέξη Metropolis στο Apple Store, στο Google store και στο Microsoft store.

Σεμινάριο Ελληνικής Γλώσσας
Για να επανεξεταστεί και να αξιολογηθεί πόσο καλά διατηρείται η Ελληνική γλώσσα στις επόμενες γενιές και για να προταθούν τρόποι βελτίωσης τής διατήρησής της, διοργανώθηκε ένα Σεμινάριο στα πλαίσια της Εκστρατείας «Μιλάμε Ελληνικά τον Μάρτιο … και όχι μόνο», το απόγευμα της 26ης Μαΐου 2019 στο Ελληνικό Κέντρο, 168 Lonsdale St, Melbourne.
Το Σεμινάριο έχει εξασφαλίσει γλωσσολόγους, καθηγητές, ακαδημαϊκούς, γονείς και παππούδες, διευθυντές σχολείων, απόγονους μικτών γάμων, κοινοτικούς παράγοντες και εκπροσώπους των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για να συζητήσουν τρόπους ανταπόκρισης στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως μειοψηφία, να διατηρήσουμε τη μητρική μας γλώσσα στην πολυπολιτισμική και πολύγλωσση Αυστραλία.
Στόχος του Σεμιναρίου είναι αφενός να εξεταστούν τα προβλήματα, οι προκλήσεις και η σημερινή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Ελληνική γλώσσα στη Διασπορά και, αφετέρου, να εξεταστούν μελλοντικές δραστηριότητες, καινοτόμες πρακτικές και ιδέες εκπαιδευτών, κοινοτικών οργανώσεων και ατόμων που ενδιαφέρονται να προωθήσουν και να διατηρήσουν την Ελληνική γλώσσα.
Κατά συνέπεια, θα δοθεί έμφαση στον εντοπισμό λύσεων, στη διερεύνηση ιδεών βελτίωσης και στη διερεύνηση τρόπων προώθησης της Ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία.
Το σεμινάριο αποσκοπεί συγκεκριμένα:
•Να εξετάσει τη σημερινή κατάσταση της Ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία, καθώς επίσης και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα
•Να διερευνήσει τρόπους αντιμετώπισης των διαφόρων προκλήσεων
•Να προτείνει ιδέες για ενίσχυση και προώθηση της Ελληνικής γλώσσας

Θα έχει έξι ενότητες:

Πρώτη Ενότητα
Σημερινή πραγματικότητα, τάσεις, εμπειρίες άλλων παρόμοιων χωρών της διασποράς, προοπτικές

Δεύτερη Ενότητα
Ρόλος ομογενειακών σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών, υποστήριξη κυβερνήσεων Αυστραλίας/Ελλάδας, προκλήσεις, προτάσεις βελτίωσης, καινοτομίες, συνεργασία, συντονισμός, εμπειρίες άλλων γλωσσικών κοινοτήτων

Τρίτη Ενότητα
Ιδιαίτερες εμπειρίες ατόμων, όπως απόγονοι μικτών γάμων, ξένοι που μιλούν Ελληνικά, μαθητές της Ελληνικής γλώσσας με υποτροφίες/διακρίσεις, ρόλος γονέων/παππούδων
Τέταρτη Ενότητα
Ιδιαίτερες εμπειρίες σε σχέση με τα ΜΜΕ, Συμβολή ΜΜΕ στη διατήρηση και προώθηση της Ελληνικής γλώσσας

Πέμπτη Ενότητα
Ιδιαίτερες εμπειρίες Ημερήσιων Σχολείων, θέση της Ελληνικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Σχολείου, συμβολή στην εκμάθηση των Ελληνικών

Έκτη Ενότητα
Mελλοντικές προοπτικές, χρηματοδότηση, ρόλος φορέων και παροικιακών οργανισμών, η δυνατότητα δημιουργίας Ιδρύματος Ελληνικής Γλώσσας, προβολή και προώθηση της γλώσσας, συνεργασία με άλλες γλωσσικές μειονότητες και άλλες προτάσεις για την ενίσχυση της Ελληνικής γλώσσας.

Leave a Reply