Community Greece

Σημαντική συμμετοχή αντιπροσώπων Ομογενειακών Οργανισμών στις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 Αυγούστου 2019 στην Κυπριακή Κοινότητα στο Σύδνεϋ.

Ο Συντονιστής Γιώργος Αγγελόπουλος προήδρευσε της Γενικής Συνέλευσης πλαισιωμένος από τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου Ιωάννη Θεοδωρίδη (NSW), Δημήτρη Κανελλάκο (VIC). Ανδρέα Ευδοκίου (SA), Γιάννη Μπέλλα (QLD) και Παναγιώτη Δούκα(NSW) και με την παρουσία της Αλεξάνδρας Κουτσουμπάρδης αντιπροσώπου της Λογιστικής Εταιρείας Rothsay Chartered Accountants που τηρεί τα λογιστικά στοιχεία του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής .
Παρουσιάστηκαν τα πρακτικά της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ιούλιου 2018 καθώς επίσης οι οικονομικές καταστάσεις και η οικονομική αναφορά για το οικονομικό έτος 1.1.18-31.12.18 και εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης
Όπως ομόφωνα εγκρίθηκε και ο διορισμός του Ορκωτού Λογιστή και της Λογιστικής Εταιρείας Rothsay Chartered Accountants για το τρέχον οικονομικό έτος.
Από μέρους του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής ο Συντονιστής Γιώργος Αγγελόπουλος παρουσίασε συνοπτικά τη διαδρομή του ΣΑΕ Ωκεανίας από το 2012 μέχρι σήμερα αναφερόμενος στην νομική οντότητα του ΣΑΕ στην Περιφέρεια, στην δομή και τη λειτουργικότητα του , στους οργανισμούς που λειτουργούν με την αρωγή του ΣΑΕ όπως οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ωκεανίας και το Ομογενειακό Ταμείο Εκτάκτων Αναγκών και σε συγκεκριμένους στόχους του Θεσμικού Οργάνου μέχρι να δρομολογηθεί και οριστικοποιηθεί η επανίδρυση της Οργάνωσης του ΣΑΕ.
Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθούν κάποιες γέφυρες επικοινωνίας με την Ελλάδα και με ομογενειακούς Οργανισμούς αλλά και στις τεράστιες δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε το Συντονιστικό Συμβούλιο και από τις δύο πλευρές καθώς επίσης στις συνεργασίες και στην κοινή προσπάθεια με μέλη /Οργανισμούς για τη διατήρηση της γλώσσας μας και της πολιτισμικής μας ταυτότητας.
Στη συνέχεια ενημερώθηκε η Γενική Συνέλευση σχετικά με το Νομοσχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης για την Οργάνωση του ΣΑΕ που βγήκε σε διαβούλευση τον περασμένο Απρίλη (24/4/19-7/5/19) για την τοποθέτηση και τις θέσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου – όπως έχουν δημοσιευτεί και γνωστοποιηθεί στην ομογένεια- όπου το Νομοσχέδιο θεωρείται ότι δεν είναι λειτουργικό και ο ρόλος του ΣΑΕ αποφαίνεται να είναι «διακοσμητικός» και το ΣΑΕ θα καταλήξει σε ένα υποβαθμισμένο και περιθωριοποιημένο Θεσμικό Όργανο, θέση που αποδέχτηκε και η Γενική Συνέλευση.

Ακολουθεί αναλυτική
Αναφορά του Συντονιστικού Συμβουλίου ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής

« Η θέση του ΣΑΕ διαχρονικά για τη ψήφο των Αποδήμων»

Σύμφωνα με τις δεσμευτικές αποφάσεις των Συνελεύσεων ,των Οργανισμών/ μελών του ΣΑΕ, των Οργάνων του ΣΑΕ η θέση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού όπως παλαιοτέρα κατατέθηκε ολοκληρωμένη στα αρμόδια όργανα της Ελληνικής πολιτείας, ξανα-επιβεβαιώθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΣΑΕ Ωκεανίας τον Ιούνιο του 2016 και στις μεθεπόμενες Γενικές Συνελεύσεις και συνοψίζεται στα εξής βασικά σημεία:
Τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος ψήφου στις εθνικές εκλογές από τους τόπους διαμονής των Ελλήνων του εξωτερικού.
Τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εθνικές εκλογές με επιστολική ψήφο και κάλπη.
Δημιουργία εκλογικών περιφερειών αποδήμων και οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού να εκλέγουν τους δικούς τους αντιπροσώπους στην βουλή των ελλήνων που να αντιπροσωπεύουν τον ελληνισμό των πέντε (5) ηπείρων.
Θεωρείται αναγκαία η έναρξη διαδικασίας για την καταγραφή των εν δυνάμει αποδήμων σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους από τις διπλωματικές αρχές σε συνεργασία με την Οργανωμένη ομογένεια.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώνεται στη συνέχεια για όλες τις προσπάθειες που ακολούθησαν οι Ελληνικές Κυβερνήσεις και Κοινοβουλευτικά κόμματα μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, του 2001, την Τακτική Συνέλευση του ΣΑΕ το 2006, την κατάθεση του νομοσχεδίου από την κυβέρνηση στην Βουλή τον Απρίλιο του 2009, την κατάθεση σχεδίου νόμου από την αξιωματική αντιπολίτευση τον Απρίλιο του 2016 και τις σχετικές προτάσεις νόμου και τροπολογίες της το 2017 και το 2018 που δεν ήρθαν ποτέ προς συζήτηση .. και ακόμα στο πόρισμα της Επιτροπής με την μορφή νομοσχεδίου της αμέσως προηγούμενης κυβέρνησης που « πάγωσε» πριν από τις εκλογές του περασμένου Ιουλίου.
Με τοποθέτηση της σημερινής Κυβέρνησης και σύμφωνα με τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη ότι « Το δικαίωνα Ψήφου των Ελλήνων του Εξωτερικού , από τον τόπο διαμονής καθίσταται προτεραιότητα και ότι η σχετική ρύθμιση έρχεται – σύντομα στην Βουλή…»
Οπωσδήποτε δημιουργείται μια νέα και ελπιδοφόρος δυναμική για την ψήφο των αποδήμων και το ΣΑΕ Ωκεανίας , όπως αποφάνθηκε η Συνέλευση ,θα τοποθετηθεί ξανά πάνω στα νέα δεδομένα με τη γνωστοποίηση της νέας ρύθμισης και τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων με την ελπίδα να υπάρξει συναίνεση και προτροπή για δρομολόγηση μιας εφικτής λύσης .

Σχέδιο Νόμου για την
Ανασυγκρότηση του ΣΑΕ

Οι αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης ενημερώθηκαν διεξοδικά, για τις μέχρι τώρα θέσεις του ΣΑΕ Ωκεανίας στα νομοσχέδια για την ανασυγκρότηση της Οργάνωσης του ΣΑΕ. Τα τελευταίο σχέδιο νόμου που βγήκε σε διαβούλευση τον Απριλίου του τρέχοντος έτους δεν αποτελεί λύση για το Νέο ΣΑΕ.
Το ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής προσανατολίζεται στις τοποθετήσεις ,εισηγήσεις και προτάσεις του όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά το σχέδιο νόμου που ολοκληρώθηκε στην διαβούλευση( 11/12/12-31/1/13) και κυρίως στο « Σχέδιο Νόμου Επεξεργασίας Οργάνωσης του ΣΑΕ» όπως προωθήθηκε και στο ΣΑΕ Ωκεανίας τον Ιούνιο του 2014 από τον τότε και σημερινό Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς .

Οι εισηγήσεις- Προτάσεις και Επισημάνσεις στο Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού» όπως διαμορφώθηκαν τότε με βάση το σχέδιο επεξεργασίας έχουν στόχο το θεσμικό όργανο του Απανταχού Ελληνισμού να είναι Λειτουργικό, Αντιπροσωπευτικό , Αυτοχρηματοδοτούμενο και Αποτελεσματικό.
Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, αποφάσισε οι σχετικές προτάσεις και επισημάνσεις να προωθηθούν προς τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Πολιτείας για τη σχετική ενημέρωση τους με την ελπιδα ότι σύντομα θα δρομολογηθούν διαδικασίες για την οριστικοποίηση της επανίδρυσης του Συμβουλίου το Απόδημου Ελληνισμού όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα της Πατρίδας μας.
Στην συνέχεια ενημερώνονται τα μέλη σχετικά με τον Υφυπουργό αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμού κ. Αντώνη Διαμαντάρη καθώς ς επίσης για το Γενικό Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού κ. Γιάννη Χρυσουλάκη.
Η Γενική Συνέλευση έκλεισε τις εργασίες με τις προτάσεις των αντιπροσώπων για καλύτερη επικοινωνία και στενότερη συνεργασία του Συντονιστικού Συμβουλίου με τα μέλη/Οργανισμούς και τις ευχαριστίες του Προεδρείου προς τους αντιπροσώπους των Οργανισμών που συμμετείχαν ενεργά και εποικοδομητικά στις εργασίες της Συνέλευσης

ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής
Σύδνευ,11 Αυγούστου 2019